Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4240/LĐTBXH-LĐTL về nội quy lao động trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4240/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 01/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4240/LĐTBXH-LĐTL
V/v nội quy lao động trong doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

Trả lời các công văn số 1126/SLĐTBXH-LĐTLDN, ngày 10/9/2010 về quy định mức thiệt hại được coi là nghiêm trọng trong nội quy lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết a, khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động chỉ được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải khi người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp.

Khoản 1, mục III, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định: Để xử lý kỷ luật lao động phù hợp với mức độ vi phạm của người lao động khi vi phạm một trong các trường hợp quy định tại tiết a khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động căn cứ đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị để quy định cụ thể mức giá trị tài sản bị trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại được coi là nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của đơn vị để quyết định việc sa thải người lao động.

Tại công văn số 1126/SLĐTBXH-LĐTLDN nêu trên của quý Sở mới chỉ nêu các quy định về hành vi (thu tiền nhưng không xé vé trao cho khách, …) mà chưa quy định cụ thể mức độ thiệt hại gắn liền với các hành vi đó. Do đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội không có căn cứ để tham gia ý kiến về các quy định trên của Công ty cổ phần ôtô Đắk Lắk.

Vì vậy, đề nghị Sở LĐTBXH căn cứ cụ thể vào nội quy lao động và điều kiện của Công ty để hướng dẫn Công ty làm rõ các quy định cụ thể về hành vi gắn liền với mức độ giá trị thiệt hại và hình thức xử lý kỷ luật, lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn công ty để hoàn thiện nội quy lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4240/LĐTBXH-LĐTL về nội quy lao động trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.155
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116