Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4235/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 01/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4235/LĐTBXH-LĐTL
V/v Chế độ trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 1065/LĐTL-TĐTBXH ngày 28/9/2010 của quý Sở về chế độ thôi việc đối với người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 145 của Bộ luật Lao động, người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên chưa đủ điều kiện về tuổi đời nhưng ít nhất đã đủ 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

Theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định phải có đề nghị giám định khả năng lao động của người lao động, giấy giới thiệu của người sử dụng lao động và bản tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này. Do đó, việc có ra Hội đồng y khoa để giám định khả năng lao động hay không phụ thuộc vào nguyện vọng của người lao động. Công ty chỉ có trách nhiệm giới thiệu người lao động ra giám định tại Hội đồng y khoa khi người lao động có nguyện vọng giám định khả năng lao động.

2. Theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, đối với người lao động có thời gian làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật (chấm dứt theo Điều 36, Điều 37, các điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung) thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo Điều 42 Bộ luật Lao động. Trường hợp nghỉ chế độ hưu trí hàng tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 145 Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung thì người lao động không được trợ cấp thôi việc.

Như vậy, đối với người lao động có thời gian làm việc thường xuyên tại Công ty TNHH một thành viên Đông Trường Sơn từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì Công ty phải trợ cấp thôi việc; trường hợp người lao động có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi quy định, được Công ty giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa để giám định khả năng lao động mà đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 145 Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung thì Công ty không phải trả trợ cấp thôi việc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH một thành viên Đông Trường Sơn (Km8, quốc lộ 9, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4235/LĐTBXH-LĐTL ngày 01/12/2010 về chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.283

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!