Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4150/LĐTBXH-TCCB về việc xếp lương đối với các trường hợp trúng tuyển vào công chức năm 2009 đang làm hợp đồng lao động tại các đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4150/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 02/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 4150/LĐTBXH-TCCB
V/v xếp lương đối với các trường hợp trúng tuyển vào công chức năm 2009 đang làm hợp đồng lao động tại các đơn vị

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện quy định về việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, Bộ đề nghị các đơn vị báo cáo danh sách các trường hợp được Bộ cho phép ký hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế của đơn vị (bằng văn bản), hưởng lương theo bảng lương công chức và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, đã tham gia thi tuyển và trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2009 để Bộ xem xét, xếp lương khi tuyển dụng.

Đề nghị các đơn vị lập danh sách trích ngang, kèm theo bản đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với từng cá nhân trong thời gian làm việc và gửi về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 06/11/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4150/LĐTBXH-TCCB về việc xếp lương đối với các trường hợp trúng tuyển vào công chức năm 2009 đang làm hợp đồng lao động tại các đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


989

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217