Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3828/LĐTBXH-TTLĐNN về tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3828/LĐTBXH-TTLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 3828/LĐTBXH-TTLĐNN
V/v Tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thống nhất với phía Hàn Quốc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 8 vào ngày 05/12/2010 để tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành ngư nghiệp, nông nghiệp và xây dựng theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS). Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin thông báo và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương tổ chức cho những người lao động có nguyện vọng, đáp ứng các điều kiện dưới đây đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn:

1. Phương thức kiểm tra và số lượng người đạt yêu cầu:

- Phương thức kiểm tra: trắc nghiệm kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 50 câu hỏi, thời gian làm bài 70 phút; điểm số tối đa: 200 điểm.

- Phía Hàn Quốc dự kiến số lượng đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra này được phép làm hồ sơ đăng ký dự tuyển trong ngành Ngư nghiệp là: 2.000 người, ngành Nông nghiệp là: 1.000 người và ngành Xây dựng là: 1.000 người. Người lao động căn cứ vào trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe của mình để lựa chọn và đăng ký 01 ngành phù hợp để dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

2. Tổ chức tiếp nhận đăng ký tham dự kiểm tra

a. Địa điểm tiếp nhận và cơ quan tiếp nhận đăng ký:

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận đăng ký cho cơ quan chức năng, đồng thời thông báo các địa điểm tiếp nhận đăng ký, đơn vị trực tiếp tiếp nhận đăng ký tới Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương cho người lao động biết.

b. Thời gian tiếp nhận đăng ký: Từ ngày 8/11 đến ngày 9/11/2010 (02 ngày).

c. Lệ phí kiểm tra để chuyển cho phía Hàn Quốc: được thu bằng tiền Việt tương đương với 17USD (không thu thêm các khoản tiền khác ngoài khoản lệ phí kiểm tra này).

Tổng số lệ phí kiểm tra thu được sẽ chuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước cùng với Đơn đăng ký tham dự kiểm tra và danh sách người lao động đăng ký tham dự kiểm tra.

3. Điều kiện để người lao động được tham dự kiểm tra:

3.1. Đối với người lao động đăng ký dự tuyển trong ngành ngư nghiệp (chỉ áp dụng với các tỉnh, thành phố vùng duyên hải):

a. Tuổi từ đủ 18 đến dưới 39 (sinh trong khoảng thời gian từ ngày 06/12/1971 đến ngày 05/12/1992;

b. Đang sinh sống tại địa phương, có khả năng đi biển và kinh nghiệm đánh bắt thủy hải sản;

c. Có đủ sức khỏe để đi làm việc tại nước ngoài;

d. Không có tiền án, tiền sự;

e. Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam hoặc bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc.

f. Đã học tiếng Hàn.

Đơn vị tiếp nhận đăng ký căn cứ vào Giấy CMND để kiểm tra điều kiện a: người lao động tự đối chiếu, nếu đáp ứng được các điều kiện b, c, d, e, f thì được phép đăng ký và tự chịu trách nhiệm; kiểm tra các điều kiện này sẽ được thực hiện khi làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.

3.2. Đối với người lao động đăng ký dự tuyển trong ngành nông nghiệp và xây dựng:

Là những người lao động của địa phương không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn ngày 17/10/2010 và những người lao động đã đăng ký, đủ điều kiện tham dự kiểm tra nhưng vắng mặt vì lý do khách quan.

Lưu ý: Những người lao động đã tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn ngày 17/10/2010 thì không được phép đăng ký dự tuyển trong ngành ngư nghiệp; những người lao động đã đăng ký học tiếng Hàn theo hướng dẫn tại công văn số 3119/LĐTBXH-TTLĐNN ngày 10/9/2010 thì không được phép đăng ký dự tuyển trong ngành nông nghiệp và xây dựng.

4. Các giấy tờ phải xuất trình và nộp khi đăng ký tham dự kiểm tra:

- Giấy chứng minh nhân dân;

- Đơn đăng ký tham dự kiểm tra đã kê khai theo hướng dẫn, được dán ảnh và dán bản sao Giấy chứng minh nhân dân (mẫu Đơn được phát miễn phí tại địa điểm đăng ký).

(Ngoài Giấy chứng minh nhân dân, người lao động không phải xuất trình thêm các giấy tờ khác).

5. Làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc:

- Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với phía Hàn Quốc thông báo kết quả kiểm tra trên mạng Internet (tại địa chỉ: www.molisa.gov.vn; www.dolab.gov.vn; www.ttldnnvietnam.gov.vn) và trực tiếp bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thông báo cho người lao động.

- Những người lao động có điểm kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định của phía Hàn Quốc sẽ được lựa chọn theo ngành mà người lao động đã đăng ký theo nguyên tắc lấy từ điểm cao nhất trở xuống đến khi đủ số lượng mà phía Hàn Quốc phân bổ cho ngành đó để làm hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi sang Hàn Quốc.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện một cách công khai, minh bạch, không để xẩy ra các hiện tượng tiêu cực, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc sẽ phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra việc tiếp nhận đăng ký kiểm tra tiếng Hàn tại các địa phương.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao Cục quản lý lao động ngoài nước (điện thoại: 04.3824 9517) và Trung tâm Lao động ngoài nước (điện thoại: 04.37346748 hoặc 04.3734 6751) tổ chức và hướng dẫn các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh/TP;
- Cục QLLĐNN (để thực hiện);
- Trung tâm LĐNN (để thực hiện);
- Lưu VP, TTLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3828/LĐTBXH-TTLĐNN về tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15