Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3696/LĐTBXH-LĐTL giải quyết kiến nghị của người lao động về chế độ lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3696/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3696/LĐTBXH-LĐTL
V/v giải quyết kiến nghị của người lao động về chế độ lao động dôi dư.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2

Trả lời công văn số 384/BQL ngày 17/10/2010 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 về chế độ sinh hoạt phí trong công tác rà phá bom, mìn vật nổ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Chính phủ; tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ đối với các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản trên phạm vi cả nước.

Theo quy định Điều 1, Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ và Điều 1 Thông tư số 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 11/3/2008 của liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg thì đối tượng được hưởng sinh hoạt phí mức 60.000 đồng/người/ngày theo khoản 2, Điều 1, Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân viên quốc phòng (kể cả lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật) biên chế thuộc các đơn vị công binh chuyên trách của Bộ Quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ tại các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, đối tượng không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân viên quốc phòng (kể cả lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc) biên chế thuộc các đơn vị công binh chuyên trách của Bộ Quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ thì không được áp dụng chế độ sinh hoạt phí nêu trên.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 biết./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3696/LĐTBXH-LĐTL giải quyết kiến nghị của người lao động về chế độ lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.280

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239