Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3425/LĐTBXH-LĐTL thực hiện thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3425/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3425/LĐTBXH-LĐTL
V/v thực hiện thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
- Hiệp hội Cao su Việt Nam
- Công đoàn Cao su Việt Nam.

 

Thực hiện Quyết định số 1645/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2009 về việc phê duyệt kế hoạch thí điểm thỏa ước lao động tập thể ngành năm 2009-2010 và Quyết định số 582/QĐ-LĐTBXH ngày 23/4/2008, Quyết định số 1437/QĐ-LĐTBXH ngày 11/11/2009 về việc bổ sung, sửa đổi thành viên Tổ công tác xây dựng và thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu Tọa đàm dự thảo sơ bộ thỏa ước khung lao động tập thể ngành Công nghiệp Cao su Việt Nam ngày 23/8/2010 tại Thành phố Vũng Tàu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị:

1. Hiệp hội Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công đoàn Cao su Việt Nam phối hợp với Tổ công tác liên ngành căn cứ vào đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh điều kiện lao động của ngành cao su xây dựng nhưng nội dung chủ yếu để đưa ra thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành.

2. Công đoàn Cao su Việt Nam, hướng dẫn Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp, thuộc Hiệp hội Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức thảo luận, lấy ý kiến tập thể người lao động người sử dụng lao động trong từng doanh nghiệp về những nội dung cụ thể để tiến hành thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành.

3. Trên cơ sở ý kiến của người lao động, Công đoàn Cao su Việt Nam hoàn thiện dự thảo thỏa ước lao động tập thể ngành gửi Lãnh đạo Hiệp hội Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng thời gửi Đại diện người sử dụng lao động và Công đoàn cơ sở từng doanh nghiệp nghiên cứu, xem xét.

4. Hiệp hội Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công đoàn Cao su Việt Nam thống nhất kế hoạch tổ chức thương lượng, thỏa thuận (bao gồm hình thức, nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm thương lượng, v.v.) và tổ chức thương lượng theo kế hoạch đã thống nhất. Trường hợp cần thiết mời đại diện của cơ quan quản lý nhà nước hoặc công đoàn cấp trên tham gia.

5. Tổ chức và ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành giữa đại diện Ban chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam với người đại diện hợp pháp của Hiệp hội Cao su Việt Nam hoặc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

6. Sau khi thỏa ước đã được ký kết, đề nghị Hiệp hội Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam gửi văn bản chính thức đã được ký kết về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trụ sở chính của Hiệp hội Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để đăng ký.

7. Hiệp hội Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức phổ biến đến các doanh nghiệp và người lao động để thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể ngành đã được ký kết.

8. Trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác liên ngành để được hỗ trợ cần thiết.

Đề nghị Hiệp hội Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với Công đoàn Cao su Việt Nam triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên Tổ công tác liên ngành;
- Tổng Liên đoàn Lao động VN;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên Minh HTXVN;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở LĐ-TBXH TPHCM;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3425/LĐTBXH-LĐTL thực hiện thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89