Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3249/LĐTBXH-TL về việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3249/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3249/LĐTBXH-TL
V/v: tổ chức thi nâng ngạch viên chức

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi: Ngân hàng công thương Việt Nam

Trả lời công văn số 3727/CV-NHCT2 ngày 10/8/2006 của Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Do điều kiện lịch sử để lại nên hiện nay Ngân hàng Công thương Việt Nam có một số viên chức đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của ngân hàng nhưng do tuổi đời cao nên không đáp ứng được trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Ngân hàng Công thương Việt Nam trong năm 2006 đối với viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp việc tổ chức thi ngoại ngữ được thực hiện như sau:

- Đối với viên chức có tuổi đời trên 55 tuổi đối với nam và trên 50 tuổi đối với nữ tạm thời không phải thi ngoại ngữ.

- Đối với viên chức có tuổi đời trên 50 tuổi đối với nam và trên 45 tuổi đối với nữ thi ngoại ngữ trình độ A (riêng viên chức thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Kinh tế đối ngoại thi trình độ B).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Công thương Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3249/LĐTBXH-TL về việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.785
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222