Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3141/LĐTBXH-ATLĐ về giải quyết chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3141/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 24/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3141/LĐTBXH-ATLĐ
V/v giải quyết chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam

Trả lời công văn số 737/HCVN-TCNS ngày 04/8/2009 của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với đề nghị của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam về việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã xếp và trả lương nhưng ghi sai trong sổ bảo hiểm xã hội đối với 02 người lao động sau:

- Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết;

- Ông Nguyễn Đình Lập.

Danh mục điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đính kèm theo công văn này.

2. Tổng công ty Hóa chất Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thực hiện theo đúng Danh mục đã được điều chỉnh theo công văn này, đồng thời hướng dẫn các đơn vị thành viên khi ghi sổ bảo hiểm xã hội cần ghi đúng chức danh nghề như Danh mục đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (03 bản);
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (02 bản);
- Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ;
- Vụ Bảo hiểm xã hội;
- Vụ Lao động - Tiền lương;
- Lưu: VT, Cục ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH TÊN NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
(Kèm theo công văn số 3141/LĐTBXH-ATLĐ ngày 24/8/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Họ và tên

Thời gian công tác

Tên nghề, công việc đã ghi trong sổ bảo hiểm xã hội

Lương theo Nghị định 235/HĐBT ngày 18/9/1985

Lương theo Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993

Tên được công nhận của các nghề, công việc nêu tại cột c

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có quy định nghề, công việc được công nhận tại cột g

 

a

b

c

d

e

g

h

1

Nguyễn Đình Lập

Từ tháng 08/1980 đến tháng 9/1989

Thợ lò đốt than xưởng bột giặt

A 1 ngành Hóa chất nhóm 1 - độc hại, 7 bậc

 

Vận hành lò đốt cấp nhiệt cho máy sấy

Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996

Từ tháng 8/1992-3/1996

Thợ lò đốt than xí nghiệp axít 1

A 1 ngành Hóa chất nhóm 1 - độc hại, 7 bậc

A2, Hóa chất nhôm III

2

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Từ tháng 01/1997 đến tháng 9/2004

Công nhân vận hành bơm nước và khử trùng clo

 

B1;

A2, Hóa chất nhóm II

Sản xuất nước lọc dùng trong công nghiệp sản xuất hóa chất

Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3141/LĐTBXH-ATLĐ ngày 24/08/2009 về giải quyết chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.524

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server251