Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 313/QLLĐNN-TTLĐ của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước về việc hồ sơ đăng ký đi làm việc tại Hoa Kỳ theo hợp đồng cá nhân của người lao động

Số hiệu: 313/QLLĐNN-TTLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 313/QLLĐNN-TTLĐ
V/v: Hồ Sơ đăng ký đi làm việc tại Hoa Kỳ theo hợp đồng, cá nhân của người lao động  

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở lao động - TB và XH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Hiện nay có một số doanh nghiệp đã ký được hợp đồng đưa lao động Việt Nam sang Hoa Kỳ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và y tá. Do trong hợp đồng có một số nội dung chưa phù hợp với luật pháp của Hoa Kỳ vì vậy, các hợp đồng nói trên chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện.

Tuy nhiên vừa qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được thông tin có một số lao động thông qua các công ty XKLĐ nói trên đã được cấp visa nhập cảnh Hoa Kỳ, đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương làm thủ tục đăng ký hợp đồng để đi làm việc tại Hoa Kỳ theo hình thức hợp đồng cá nhân và đã có một số lao động xuất cảnh sang Hoa Kỳ làm việc theo hình thức này.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, tránh xảy ra các vấn đề có thể áp dụng đến hoạt động XKLĐ nói chung, trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị Sở Lao động - Thiết bị và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW khi xem xét hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc tại Hoa Kỳ của người lao động cần liên hệ trao đổi trực tiếp với Cục Quản lý lao động ngoài nước (số điện thoại: 8.249.515/8.249.525/26).

Xin cám ơn sự hợp tác của các Quý Sở./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Quản lý XNC - Bộ Công An (để p/hợp)
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu VT, TTLĐ

CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 313/QLLĐNN-TTLĐ của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước về việc hồ sơ đăng ký đi làm việc tại Hoa Kỳ theo hợp đồng cá nhân của người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.550

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209