Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2932/BLĐTBXH-TL ngày 27/08/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 đối với các doanh nghiệp Cục Hàng không Việt Nam

Số hiệu: 2932/BLĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 27/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2932/BLĐTBXH-TL
V/v Đơn giá tiền lương năm 2004 đối với các doanh nghiệp Cục Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

 

Trả lời công văn số 3635/GTVT-TCCB ngày 19/7/2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8882 TC/TCDN ngày 11/8/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 06/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập; hướng dẫn tính tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước và số liệu báo cáo đơn giá tiền lương năm 2004 đối với các doanh nghiệp thuộc Cục Hàng không Việt Nam như sau:

a/ Đối với Cụm cảng hàng không miền Bắc:

Lợi nhuận kế hoạch năm 2004 giảm so thực hiện năm 2003 là: 18,661 tỉ; quỹ tiền lương tăng 5,193 tỉ; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 96,7%, tốc độ tăng tiền lương bình quân 97.6%; thu nhập bình quân tăng 101,6%. Theo quy định thì đơn giá tiền lương mà Bộ Giao thông vận tải tạm giao là không phù hợp. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên đơn giá tiền lương đã giao năm 2003 là 148,32 đ/ 1.000 đồng DT.

b/ Đối với Cụm cảng hàng không miền Trung:

Lợi nhuận kế hoạch năm 2004 giảm so thực hiện năm 2003 là: 11,466 tỉ; quỹ tiền lương tăng 6,423 tỉ; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 91,18%, tốc độ tăng tiền lương bình quân 105,6%; thu nhập bình quân tăng 101,14%. Theo quy định thì đơn giá tiền lương mà Bộ Giao thông vận tải tạm giao là không phù hợp. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên đơn giá tiền lương đã giao năm 2003 là 198 đ/ 1.000 đồng DT.

c/ Đối với Cụm cảng hàng không miền Nam:

Lợi nhuận kế hoạch năm 2004 tăng so thực hiện năm 2003 là: 3,95 tỉ; quỹ tiền lương tăng 7,566 tỉ; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân 103%, tốc độ tăng tiền lương bình quân 108,6%; thu nhập bình quân tăng 104,3%. Theo quy định thì đơn giá tiền lương mà Bộ Giao thông vận tải tạm giao là không phù hợp. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên đơn giá tiền lương đã giao năm 2003 là 76,32 đ/ 1.000 đồng DT.

d/ Đối với Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam:

Lợi nhuận kế hoạch năm 2004 tăng so thực hiện năm 2003 là: 42,877 tỉ; quỹ tiền lương tăng 12,934 tỉ; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân 103,78%, tốc độ tăng tiền lương bình quân 108.6%; thu nhập bình quân tăng 104,3%. Theo quy định thì đơn giá tiền lương mà Bộ Giao thông vận tải tạm giao là không phù hợp. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên đơn giá tiền lương đã giao năm 2003 là 235,560 đ/ 1.000 km ĐHB.

2/ Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xác định và giao chính xác đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp công ích thuộc Cục Hàng không Việt Nam theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2932/BLĐTBXH-TL ngày 27/08/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 đối với các doanh nghiệp Cục Hàng không Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.063

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144