Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2778/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xây dựng đơn giá tiền lương trong công ty nhà nước

Số hiệu: 2778/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 11/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2778/LĐTBXH-TL
V/v: xây dựng đơn giá tiền lương trong công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Tổng công ty địa ốc Sài Gòn
 (số 94-96, Nguyễn Du, P. Bến nghé, Q.1,Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 641/CV-VP ngày 27/7/2006 của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước và Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thì các sản phẩm, dịch vụ trong công ty nhà nước đều phải có đơn giá tiền lương làm cơ sở để xác định chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Vì vậy, đối với Tổng công ty địa ốc Sài Gòn thực hiện hoạt động đầu tư tài chính thì cũng phải xây dựng đơn giá tiền lương, đăng ký đơn giá tiền lương đối với các hoạt động này theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Việc lựa chọn chi Tiết (phương pháp) tính đơn giá tiền lương do Tổng công ty quyết định phù hợp với tính chất hoạt động, gắn chỉ tiêu kinh tế với việc trả lương có hiệu quả cao nhất (đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tài chính, các doanh nghiệp thường tính theo tổng thu trừ tổng chi phí).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty địa ốc Sài Gòn được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2778/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xây dựng đơn giá tiền lương trong công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.182
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213