Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2746/LĐTBXH-LĐVL ngày 16/08/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 đối với doanh nghiệp thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam

Số hiệu: 2746/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 16/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2746/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 đối với doanh nghiệp thuộc Liên hiệp Hợp tác xã VN

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

 

Trả lời công văn số 3978/VPCP-ĐMDN ngày 03/8/2004 của Văn phòng Chính phủ về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Chính sách đối với lao động dôi dư theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước khi tiến hành sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 và Trung ương 9 (khoá IX) của Đảng. Đối với doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật của ngành nghề kinh doanh chính quyết định thành lập khi chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Để phù hợp với thực tế và sự công bằng về chính sách đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh, thành phố so với các doanh nghiệp nhà nước khác khi sắp xếp lại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chính phủ cho phép các doanh nghiệp thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật của ngành nghề kinh doanh chính quyết định thành lập, khi chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2746/LĐTBXH-LĐVL ngày 16/08/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 đối với doanh nghiệp thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226