Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2745/LĐTBXH-TCDN về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2745/LĐTBXH-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 06/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2745/LĐTBXH-TCDN
V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong năm học qua, việc thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên đã được các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai, bước đầu đạt được hiệu quả nhất định, giúp cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không phải bỏ học vì không có tiền trả học phí, mua sắm sách vở, phương tiện học tập, đi lại, ăn, ở. Nhân dân rất đồng tình ủng hộ quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước vì đã tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nghèo có cơ hội học hành, lập nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện số người học nghề vay vốn còn ít; ở một số địa phương còn để xảy ra trường hợp xác nhận không đúng đối tượng. Để ngăn ngừa tình trạng này, đồng thời tạo điều kiện để có nhiều học sinh, sinh viên học nghề có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, nhân dịp đầu năm học mới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo các Ban, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg trên địa bàn, cụ thể:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến hộ gia đình và học sinh, sinh viên;

2. Yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm chỉnh quy định về xác nhận đối tượng được vay vốn tại Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên”, bảo đảm việc xác nhận đúng quy trình, kịp thời, chính xác, đúng đối tượng;

3. Các cơ sở dạy nghề, các cơ sở đào tạo khác có dạy nghề yêu cầu học sinh, sinh viên viết giấy cam kết trả nợ khi kết thúc khóa học theo mẫu thống nhất của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo văn bản số 1883/NHCS-TD ngày 10/7/2008; xây dựng mối liên hệ giữa hộ gia đình, cơ sở sử dụng lao động - nơi học sinh, sinh viên vay vốn làm việc – và Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hồi vốn;

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội (để phối hợp thực hiện);
- Tổng cục Dạy nghề (để thực hiện);
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2745/LĐTBXH-TCDN về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155