Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2696/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ tiền lương

Số hiệu: 2696/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 08/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2696/LĐTBXH-TL
V/v: trả lời chế độ tiền lương

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Sở lao động - Thương binh và xã hội Tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 428/LĐTBXH-LĐTLTC ngày 21/7/2006 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì tháng 1 hàng năm Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước phải xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương và đăng ký với đại diện chủ sở hữu. Sau thời hạn trên, nếu công ty chưa có văn bản đăng ký thì đại diện chủ sở hữu có văn bản nhắc nhở, yêu cầu công ty đăng ký. Trường hợp công ty không đăng ký thì chi phí tiền lương tăng thêm so với lương chế độ của công ty không được coi là chi phí hợp lý và hợp lệ theo quy định tại Tiết c, Điểm 1, Điều 23 Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

 2/ Theo quy định tại Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các Ban Quản lý dự án được áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ (1,5 lần so với mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định). Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ trước đây về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 28/CP nói trên và Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ hiện nay thì hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu đã được Điều chỉnh là 2 lần. Vì vậy, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng được áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu là 2 lần.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG




Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2696/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ tiền lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.697

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209