Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2446/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 10/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2446/LĐTBXH-LĐTL
V/v vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty và tương đương

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn số 874/CV-HĐQT và 875/CV-HĐQT ngày 11/6/2009 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9611/BTC-TCDN ngày 06/7/2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quyết định xếp lương chức vụ đối với viên chức quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Sài Gòn và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng theo hạng Tổng công ty và tương đương qui định tại bảng lương thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và bảng lương Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Việc xếp lương đối với viên chức quản lý thực hiện theo qui định tại điểm b, khoản 2, mục III Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

2. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Sài Gòn và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng được vận dụng hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo hạng Tổng công ty và tương đương qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

3. Thời gian vận dụng xếp lương và phụ cấp chức vụ qui định tại điểm 1 và 2 nêu trên được tính từ ngày Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam biết và hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Sài Gòn và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng thực hiện theo đúng qui định Nhà nước và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2446/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/07/2009 về việc vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty và tương đương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.259

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!