Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 218/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Số hiệu: 218/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 19/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 218/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2006 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị tổng công ty hàng không việt nam

 

Trả lời công văn số 2204/HĐQT/TCTHK và công văn số 2205/HĐQT/TCTHK ngày 29/12/2007 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 670/BTC-TCDN ngày 15/1/2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2006 của khối hạch toán tập trung - Tổng công ty Hàng không Việt Nam là 39,5đ/1000đ doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2006 như sau:

- Doanh thu sản xuất kinh doanh : 17.424.796.630 nghìn đồng;

- Lợi nhuận : 331.621.579 nghìn đồng.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu sản xuất kinh doanh thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu sản xuất kinh doanh thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu sản xuất kinh doanh thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu sản xuất kinh doanh thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc;

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam là 1.531.656 nghìn đồng, quỹ tiền lương thực hiện được xác định theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

4/ Đơn giá tiền lương của công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam: đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam giao đơn giá tiền lương năm 2006 cho công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (ngoài đơn giá khối hạch toán tập trung) trên cơ sở hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và cân đối với tiền lương bình quân của các công ty thành viên khác trong Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện theo đúng thỏa thuận nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 218/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.216
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40