Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2060/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 16/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2060/LĐTBXH-TL
V/v miễn thi ngoại ngữ trong thi nâng ngạch của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam  

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Trả lời công văn số 2455/NHNo-LĐTL ngày 29/5/2009 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, viên chức trong Ngân hàng, bảo đảm thực hiện theo đúng yêu cầu quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.

2. Trong năm 2009, thống nhất để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tạm thời áp dụng quy định về trình độ ngoại ngữ trong quá trình tổ chức thi nâng ngạch như sau:

- Đối với cán bộ, viên chức được cấp bằng thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước, học đại học ngoại ngữ hoặc học đại học, thực tập chuyên môn từ 01 năm trở lên không có phiên dịch ở các nước có yêu cầu sử dụng một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ); cán bộ học ngoại ngữ ở các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, được cấp chứng chỉ (B với thi ngạch chuyên viên, C với thi ngạch chuyên viên chính) bằng một trong năm thứ tiếng nêu trên mà chứng chỉ này tính từ thời gian được cấp đến thời gian thông báo thi nâng ngạch không quá 12 tháng thì Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam xem xét, quyết định miễn thi ngoại ngữ trong đợt thi nâng ngạch năm 2009;

- Đối với cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch có tuổi đời trên 55 tuổi đối với nam và trên 50 tuổi đối với nữ tạm thời được miễn thi ngoại ngữ khi dự thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính trong năm 2009.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trở lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2060/LĐTBXH-TL ngày 16/06/2009 về việc miễn thi ngoại ngữ trong thi nâng ngạch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.316

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143