Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 206/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật

Số hiệu: 206/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 19/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 206/LĐTBXH-TL
V/v: tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 170/DKVN-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Tập đoàn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 25 tháng 9 năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 3317/LĐBTXH-TL thẩm định đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Trong đơn giá này chưa tính tiền lương phải trả cho người lao động của Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí trong thời gian nghỉ việc do sự cố kỹ thuật phải ngừng sản xuất. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí xác định và bổ sung ngoài quỹ lương theo đơn giá, quỹ lương để trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất trên cơ sở phải hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận được giao. Quỹ lương này được xác định theo số người, số ngày làm việc thực tế và phải thấp hơn mức tiền lương của người lao động làm việc của tháng trước khi xảy ra sự cố.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 206/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6