Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1993/BNV-CCVC thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1993/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1993/BNV-CCVC
V/v thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng.

 

Tại phiên họp Ban cán sự đảng Chính phủ ngày 19 tháng 5 năm 2010 về nội dung kéo dài thời gian công tác đối với lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, Ban cán sự đảng Chính phủ kết luận như sau:

Yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp đặc biệt, chỉ kéo dài thời gian công tác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, không kéo dài đối với các Ủy viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc.

Bộ Nội vụ thông báo để các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCVC (05 bản).

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1993/BNV-CCVC thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.504
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144