Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1895/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1895/LĐTBXH-TL
v/v ghi tại trích yếu

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 1352/TH ngày 23/5/2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận sau 3 năm chưa thực hiện xếp hạng lại đối với Công ty Xuất nhập khẩu Ninh Thuận (từ tháng 9/1999 đến tháng 9/2002) là không đúng với quy định tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính. Vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cần xem xét, nếu thấy công ty có thể đảm bảo tiêu chuẩn của doanh nghiệp hạng II thì có thể tạm thời căn cứ vào hạng II hiện giữ để chuyển xếp lương cũ sang lương mới hạng II.

2/ Theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì chỉ quy định tiền lương của chức danh Giám đốc, không quy định tiền lương của chức danh quyền Giám đốc. Do vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận bố trí sắp xếp người đủ tiêu chuẩn, đảm đương được nhiệm vụ Giám đốc doanh nghiệp thì chính thức bổ nhiệm Giám đốc và xếp lương đúng với chức danh theo quy định của Nhà nước.

3/ Đối với trường hợp là công chức nhà nước được Điều động sang giữ chức vụ Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng IV, đang xếp lương bậc 2/2 thuộc bảng lương viên chức quản lý doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,73 thì tạm thời chuyển vào bậc 1 mới của Phó giám đốc công ty hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu vì hệ số lương mới cao hơn hệ số lương cũ cộng hệ số chênh lệch bảo lưu.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận được biết và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở LĐTBXH Ninh Thuận
- Lưu VP, Vụ TL (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Duy Đồng
 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 1895/LĐTBXH-TL ngày 20/06/2005 của Bộ lao động - thương binh và xã hội về chuyển xếp lương đối với viên chức quản lí công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.082

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!