Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1882/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 09/12/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1882/UB
V/v tạm thời trợ cấp thêm đối với CBCNV công tác, sản xuất tại địa phận huyện Duyên Hải.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 1980

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải
Các Sở, Ban, Ngành và Quận, Huyện

 

Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải về việc xin tạm thời cho áp dụng một khoản trợ cấp bằng tiền cho cán bộ, công nhân, nhân viên đang công tác, sản xuất tại địa phận Duyên Hải, nhằm giải quyết phần nào khó khăn trước mắt cho gia đình và bản thân cán bộ, đồng thời để động viên khuyến khích cán bộ an tâm, tích cực, ra sức nổ lực công tác, sản xuất để đưa Duyên Hải vượt qua những khó khăn ban đầu, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng mà Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho huyện, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố nhất trí cho tạm thời áp dụng trợ cấp như sau:

1) Trợ cấp thêm hàng tháng:

A. Đối với cán bộ, công nhân, nhân viên được điều động đến Duyên Hải:

a) Cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước ( đã tuyển dụng vào lực lượng lâu dài hoặc tuyển dụng hợp đồng có thời hạn) của các đơn vị trực thuộc thành phố hoặc các tỉnh được điều động đến công tác, sản xuất dài hạn hoặc biệt phái từ 6 tháng trở lên tại các cơ quan, đơn vị sản xuất thuộc biên chế của huyện Duyên Hải hoặc thuộc biên chế của các đơn vị thành phố đang đóng trên địa bàn huyện Duyên Hải được trợ cấp thêm hàng tháng bằng một xuất lương chính (lương cấp bậc hoặc lương chức vụ).

b) Lực lượng vũ trang và công an được điều đến Duyên Hải, được thành phố trợ cấp thêm hàng tháng:

+ Đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp hưởng lương, được trợ cấp bằng một xuất lương chính.

+ Đối với hạ sĩ quan trở xuống hưởng sinh hoạt phí, được trợ cấp thêm 25đ/tháng.

c) Lực lượng thanh niên xung phong thành phố được điều đến Duyên Hải:

+ Đối với cán bộ, công nhân viên thuộc khung cán bộ quản lý hưởng lương (không hưởng quy chế thanh niên xung phong) được trợ cấp thêm hàng tháng bằng một xuất lương chính.

+ Đối với cán bộ, công nhân viên có gia đình ở thành phố ,các thủ trưởng đơn vị, cơ quan nghiên cứu áp dụng phương thức làm việc suốt 26 ngày/tháng và nghỉ liền 5 ngày, được bố trí sắp xếp xen kẽ về thành phố thăm gia đình và được thanh toán tiền tàu xe cả chuyến đi, về.

d) Đối với cán bộ, công nhân viên có gia đình ở thành phố, các thủ trưởng đơn vị, cơ quan nghiên cứu áp dụng phương thức làm việc suốt 26 ngày/tháng và nghỉ liền 5 ngày, được bố trí sắp xếp xen kẽ về thành phố thăm gia đình và được thanh toán tiền tàu xe cả chuyến đi và về.

Sở Giao thông vận tải và Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải cần nghiêp cứu bố trí các tuyến tàu khách đi thích hợp, bảo đảm đủ phương tiện ghe thuyền tạo điều kiện đi lại dễ dàng giữa các xã cho cán bộ công nhân viên đi công tác, đi phép và sự đi lại giữa nhân dân bình thường.

e) Đối với số cán bộ, công nhân viên, lực lượng lao động tại các nông trường nếu đưa cả gia đình xuống định cư tại Duyên Hải thì lãnh đạo ngành, cơ quan và Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải phải tạo điều kiện cho anh chị em ổn định đời sống, cấp nhà và đất đai để họ sản xuất kinh tế phụ gia đình.

g) Đối với cán bộ các nơi khác (tỉnh Đồng Nai hoặc cơ quan Trung ương, v.v…) đã tăng cường về cho huyện Duyên Hải:

– Trường hợp về trước ngày 1-11-1979, nếu hiện nay gia đình đã về ở Duyên Hải ổn định rồi thì được trợ cấp thêm hàng tháng theo mức trợ cấp áp dụng cho cán bộ tại chỗ (tại địa phương Duyên Hải).

– Nếu hiện nay gia đình vần còn ở các tỉnh thì được hưởng trợ cấp thêm như cán bộ mới điều đến như mục a, b, c nói trên đây kể từ ngày có quy định này trở đi, nhưng không truy lĩnh lại các tháng đã điều đến Duyên Hải.

Trường hợp về sau 1-11-1979 thì được hưởng trợ cấp thêm hàng tháng như cán bộ thành phố mới được điều về Duyên Hải (như mục a, b , c nói trên).

B. Đối với cán bộ công nhân viên tại chỗ (tại địa phương Duyên Hải):

a) Đối với cán bộ huyện (kể cả các cơ quan, đoàn thể):

Cán bộ công nhân viên Nhà nước hưởng lương đã được tuyển dụng vào lực lượng lâu dài hoặc tuyển dụng hợp đồng có thời hạn từ 6 tháng trở lên, được cấp trợ cấp thêm hàng tháng bằng 60% của một xuất lương chính.

b) Đối với cán bộ xã (kể cả các cơ quan, đoàn thể) hưởng trợ cấp định suất, được trợ cấp thêm hàng tháng là:

– Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã: 35đ/người

– Ủy viên Thư ký, Ủy viên Văn xã, Ủy viên Công an, Ủy viên Quân sự và Trưởng các đoàn thể (thanh niên, phụ nữ, nông hội, mặt trận): 30đ/người

– Nhân viên chuyên trách chánh quyền, Đảng, đoàn thể của Ủy ban Nhân dân xã và Ban Nhân dân ấp : 25đ/người.

c) Đối với du kích tập trung của xã được hưởng trợ cấp thêm hàng tháng là 25đ/người.

d) Đối với cán bộ xã đi công tác lên huyện và ngược lại được cấp tiền công tác 2đ/người/ngày.

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG

a) Phải có mặt công tác hoặc sản xuất thường xuyên tại cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Duyên Hải. Nếu vắng mặt không lý do ngày nào thì không hưởng trợ cấp ngày đó.

b) Vắng mặt có lý do được hưởng như sau:

– Đi phép năm vẫn được hưởng

– Đi học, họp, công tác ngoài phạm vi Duyên Hải trong 3 tháng trở lại, từ tháng thứ 4 không được hưởng

– Ốm đau đi bệnh viện ở nội thành không quá 3 tháng, từ tháng thú 4 trở đi không được hưởng.

– Tai nạn lao động phải nghỉ điều trị ở nội thành được hưởng 3 tháng.

– Chờ giải quyết chính sách, không quá 3 tháng.

c) Đối với cán bộ, công nhân viên thuộc biên chế Duyên Hải nhưng không thường xuyên làm việc tại địa phương Duyên Hải thì không được hưởng trợ cấp thêm hàng tháng.

2) Trợ cấp một lần khi di chuyển:

Đối với cán bộ, công nhân, nhân viên nếu được điều động hẳn về công tác lâu dài thuộc các đơn vị, cơ quan thuộc biên chế Duyên Hải được trợ cấp di chuyển lần 100đ/người để mua sắm tư trang vật dụng cần thiết.

Khoản trợ cấp này chỉ áp dụng cho các trường hợp di chuyển từ ngày 1-3-1978 (ngày Duyên Hải về thành phố)

3) Tiền nước:

Tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc biên chế Duyên Hải hoặc thuộc biên chế thành phố đóng tại Duyên Hải được thanh toán tiền nước, nam 7đ/người/tháng, nữ 10đ/người/tháng. Khoản tiền nước này không cấp cho cá nhân mà chỉ sử dụng tập thể, do cơ quan, đơn vị dự trù theo số người hiện có trong cơ quan, đơn vị (kể cả các trại viên các trại lao động bắt buộc và học viên các trường xây dựng cuộc sống mới) để xin kinh phí và thanh toán theo thực chi.

4) Trợ cấp thêm đối với các trường hợp đi công tác chuyến:

Cán bộ, công nhân, nhân viên được cử đi công tác chuyến ngắn hạn dưới 6 tháng trên địa bàn huyện Duyên Hải được hưởng trợ cấp thêm tiền ăn đi đường ngoài phụ cấp lưu trú ngày 2đ, 50 hiện đang áp dụng, như sau:

– 2đ/ngày đối với cán bộ công nhân viên có mức lương dưới 63đ/tháng trở xuống.

– 3đ/ngày đối với kỹ sư, bác sĩ, cán bọ đại học trở lên, thợ bậc 4 trở lên hoặc cán bộ có mức lương từ 63đ trở lên.

Số ngày được hưởng trợ cấp này kể cả ngày đi đường và ngày lưu lại làm việc ở Duyên Hải.

5) Những điều cần lưu ý khi thực hiện:

– Khoản trợ cấp thêm hàng tháng nói trên không được cộng vào mức lương chính hoặc sinh hoạt phí để làm cơ sở các phụ cấp khác (phụ cấp khu vực, phụ cấp ngành nghề, hưu, v.v…). Đối với các đơn vị, cơ quan nào trước đây cho hưởng 20% phụ cấp khu vực thì nay sau khi hưởng trợ cấp thêm hàng tháng, cho hưởng lại thống nhất khoản phụ cấp khu vực ngoại thành theo tỷ lệ 10% lương chính.

–Tất cả các đối tượng được hưởng khoản trợ cấp thêm hàng tháng nói trên thì thôi không hưởng 12đ/tháng.

– Các khoản trợ cấp tạm thời nói trên chỉ áp dụng cho cán bộ, công nhân, nhân viên đang làm việc: không áp dụng đối với cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu trí và không áp dụng tính vào các khoản cấp phát khi cán bộ nghỉ hưu trí hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động.

– Các khoản trợ cấp được tạm thời áp dụng teho công văn này do ngân sách địa phương đài thọ. Đối với các đơn vị, cơ quan thuộc ngành dọc trung ương do kinh phí trung ương đài thọ, thì các khoản tạm thời trợ cấp thêm trong công văn này được thanh toán với Sở Tài chánh bằng ngân sách địa phương.

– Các mức trợ cấp nói trên là chỉ tạm thời áp dụng trong thời gian ban đầu chưa xây dựng ổn định cơ sở vật chất. Các đơn vị, cơ quan và Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải cần làm cho toàn thể cán bộ công nhân viên thấy rõ khó khăn của đất nước, của thành phố, của huyện trong giai đoạn hiện nay, thấy được sự quan tâm cảu Thành ủy và Ủy ban mà hăng hái sản xuất, công tác góp phần khắc phục khó khăn chung, đồng thời cần tổ chức ngay cơ sở tăng gia sản xuất tự túc để cải thiện thêm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị mình. Đối với những đơn vị có điều kiện, thực hiện ngay chế độ lương khoán, lương sản phẩm, các biện pháp tiền thưởng và áp dụng đúng đắn 3 lợi ích để tăng năng suất lao động, trên cơ sở đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

– Quy định tạm thời này có hiệu lực kể từ ngày 1-11-1980, kể cả cán bộ các ngành trung ương đến giúp thành phố khảo sát, quy hoạch và xây dựng huyện Duyên Hải. Những quy định trước đây về trợ cấp thêm tạm thời cho Duyên Hải trái với công văn này đều bãi bỏ.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1882/UB ngày 09/12/1980 về tạm thời trợ cấp thêm đối với cán bộ công nhân viên công tác, sản xuất tại địa phận huyện Duyên Hải do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.140

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167