Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1848/LĐTBXH-TL về việc hướng dẫn áp dụng tỷ giá tính lương cho người lao động Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1848/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 29/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1848/LĐTBXH-TL
V/v: hướng dẫn áp dụng tỷ giá tính lương cho người lao động Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2001

 

Kính gửi: Vụ Chính sách Tài chính - Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 5863/TC-CSTC ngày 22/6/2001 của qúy Vụ về việc ghi tại trích yếu. Sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Tỷ giá 13.910 đồng Việt Nam/1 USD quy định tại Điều 4, Quyết định 708/QĐ-BLTBXH ngày 15/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện mức lương tối thiểu và các mức lương khác ghi trong hợp đồng lao động bằng đôla Mỹ (USD), nay chuyển đổi sang mức lượng tối thiểu và các mức lương khác bằng đồng Việt Nam.

2/ Theo công văn số 5531/VPCP-VX ngày 2/12/1999 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu có đề nghị áp dụng quy định tiền lương bằng đôla Mỹ và trả lương bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường Liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương thì vẫn được thực hiện.

Vì vậy, đối với các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang thực hiện mức lương tối thiểu và các mức lương khác ghi trong hợp đồng lao động bằng đôla Mỹ (USD) thì việc trả lương cho người lao động bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân của thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương quy định tại công văn số 1824/LĐTBXH-TL ngày 5/6/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, không áp dụng tỷ giá nêu trên để trả lương.

Đề nghị qúy Vụ nghiên cứu, trả lời Công ty Jupiter Pacific.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Hoàng Minh Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1848/LĐTBXH-TL về việc hướng dẫn áp dụng tỷ giá tính lương cho người lao động Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.855
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106