Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1807/VPCP-VX ngày 13/04/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc theo Luật về việc làm của lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Số hiệu: 1807/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 13/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1807/VPCP-VX
V/v thí điểm tổ chức đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc theo “Luật về việc làm của lao động nước ngoài” của Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 27/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 09 tháng 4 năm 2004) và ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 433/TP-PLQT ngày 13 tháng 4 năm 2004) về việc tổ chức đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở Hàn Quốc theo “Luật về việc làm của lao động nước ngoài” của Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, để kịp mở thị trường xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, đồng ý Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng thí điểm cơ chế đưa lao động Việt Nam sang làm việc có thời hạn ở Hàn Quốc phù hợp với các quy định trong “Luật về việc làm của lao động nước ngoài” của Hàn Quốc.

2. Trong quá trình đàm phán đi đến ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác lao động với Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện đúng các quy định của Pháp lệnh ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
 PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1807/VPCP-VX ngày 13/04/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc theo Luật về việc làm của lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.825
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77