Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1789/TLĐ về việc báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2009 kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1789/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Ngàng
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1789/TLĐ
V/v: báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2009 kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2010

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Công đoàn ngành TW
- Các Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ

 

Thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TLĐ, ngày 16/4/ 2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Để tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các cấp công đoàn, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho năm 2010, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn chế độ báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo quy định tại khoản 5, Điều 18 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn hiện hành. Trong báo cáo cần phân tích các số liệu, đánh giá những kết quả nêu rõ mặt được, mặt chưa được, nguyên nhân và có các kiến nghị cụ thể.

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2010, tổng hợp theo mẫu, gửi về Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn LĐVN trước ngày 30/11/2009.

Các đơn vị có thế tải biểu mẫu tại website: http://www.congdoanvn.org.vn, mục tra cứu văn bản hoặc liên hệ với đ/c Vũ Anh Đức – Phòng Đào tạo Ban Tổ chức TLĐ

Điện thoại: (04). 39423185; 0983752018

E.mai: phongdaotaobantochuctld@yahoo.com.vn

 

 

Nơi nhận :
Như kính gửi;
Lưu ToC, VPTLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng


Đơn vị:…………..

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2010

Nội dung

Tổng số cán bộ CĐ

Tổng số cán bộ đang đào tạo n¨m 2009

Kế hoạch đào tạo năm 2010

Chuyên trách

Không chuyên trách

Chuyên trách

Không chuyên trách

Tổng số Lớp

Kinh phí thực hiện

(Tr. đồng)

Chuyên trách

Không chuyên trách

Tổng số lớp

Dự toán kinh phí

(Tr. đồng)

Cấp Tỉnh, CĐ ngành TW

cấp trên cơ sở

cấp cơ sở

Cấp tỉnh, CĐ ngành TW

Cấp trên cơ sở

Cấp cơ sở

Cấp Tỉnh, CĐ ngành TW

cấp trên cơ sở

cấp cơ sở

Cấp Tỉnh, CĐ ngành TW

cấp trên cơ sở

Cấp cơ sở

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thực tập sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sơ cấp, CNKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại học phần CĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ĐH Công đoàn theo qui định 1365/QĐ-TLĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lý luậnChính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cử nhân, Cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiến thức ANQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiến thức QLNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiến thức PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tập huấn nghiệp vụ CĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Đầu tư CSVC cho công tác ĐTBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trang thiết bị dạy học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

……….., Ngày tháng năm 200……

TM. Ban Thường vụ

* Ghi chú:

- Mục 2, 12 thống kê Cán bộ CĐ không chuyên trách tính từ tổ trưởng CĐ trở lên

- T ổng số các lớp bao gồm các lớp do các cấp CĐ tổ chức và phối hợp tổ chức

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1789/TLĐ về việc báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2009 kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.308

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155