Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1789/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1789/LĐTBXH-LĐTL
V/v phụ cấp chức vụ đối với chi nhánh hoạt động hạn chế phụ thuộc chi nhánh trực thuộc Ngân hàng No&PTNTVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Trả lời công văn số 1860/NHNo-LĐTL ngày 20/5/2008 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Để bảo đảm cân đối tương quan, nội bộ trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất áp dụng phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo của chi nhánh hoạt động hạn chế phụ thuộc chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam như sau:

- Giám đốc:                                                       0,5 lương tối thiểu

- Phó giám đốc:                                                 0,4 lương tối thiểu

- Trưởng phòng (tổ) và tương đương:                  0,3 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng (tổ) và tương đương:            0,2 lương tối thiểu

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1789/LĐTBXH-LĐTL ngày 26/05/2008 về việc phụ cấp chức vụ đối với chi nhánh hoạt động hạn chế phụ thuộc chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117