Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1722/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1722/LĐTBXH-LĐTL
V/v Xếp lương và phụ cấp lương theo TCTy hạng đặc biệt.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện công văn 414/TTg-VX ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp lương và phụ cấp lương theo Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Tổng công ty Khoáng sản-TKV; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Xếp lương đối với viên chức quản lý Tổng Công ty Khoáng sản-TKV theo Tổng công ty đặc biệt:

- Viên chức quản lý đang giữ chức danh nào thì chuyển xếp tương ứng vào chức danh đó theo Bảng lương Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

- Xếp vào bậc 1, nếu hệ số mức lương hiện hưởng bằng hoặc thấp hơn hệ số mức lương bậc 1. Thời gian nâng bậc lương tính từ khi xếp lương bậc 1. Trường hợp mức chênh lệch giữa hệ số mức lương hiện hưởng và hệ số mức lương bậc 1 nhỏ hơn 70% khoảng chênh lệch giữa hệ số mức lương bậc 1 và bậc 2 thì thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp mức lương hiện hưởng;

- Xếp vào bậc 2, nếu hệ số mức lương hiện hưởng cao hơn hệ số mức lương bậc 1.

2. Đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Tổng công ty xếp lương chuyên môn và hưởng phụ cấp chức vụ theo Tổng công ty hạng đặc biệt quy định tại Bảng phụ cấp chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng công ty ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ra quyết định xếp lương đối với viên chức quản lý Tổng công ty Khoáng sản TKV và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1722/LĐTBXH-LĐTL ngày 23/05/2008 về việc xếp lương và phụ cấp lương theo Tổng công ty hạng đặc biệt do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113