Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1650/UB-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Vân
Ngày ban hành: 15/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1650/UB-NC
V/v chấn chỉnh việc tổ chức hoạt động và quản lý các trường dạy nghề dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 1996

 

Kính gửi:

- Ban tổ chức chính quyền thành phố
- Sở Giáo Dục và Đào tạo TP
- Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện.

 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo thành phố tại công văn số 238/GD-ĐT ngày 5/3/1996 và của Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố tại tờ trình số 373/TCCQ ngày 24/4/1996 về việc Sở Giáo dục đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục ủy quyền cho Sở Giáo dục đào tạo ra quyết định thành lập các trường dạy nghề dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1/ Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất thực hiện việc tổ chức và quản lý các trường dạy nghề dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố theo quyết định số 697/QĐ ngày 20-3-1991 của Bộ Giáo Dục và đào tạo.

Giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục đào tạo phối hợp với Ban tổ chức chình quyền thành phố nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh lại qui chế về tổ chức và hoạt động của các trường dạy nghề tập thể, tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (được ban hành kèm theo quyết định số 274/QĐ-UB ngày 22/12/1988 của Ủy ban nhân dân thành phố) cho phù hợp với quy chế trường dạy nghề tư thục do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 697/QĐ ngày 20/3/1991, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

2/ Đối với hệ thống các trường lớp dạy nghề dân lập, tư thục hiện có trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục đào tạo cần tiến hành rà soát, kiểm tra lại hiện trạng: qui mô trường lớp, nội dung chương trình dạy nghề, hiệu quả hoạt động… báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Tổ Chức chính quyền thành phố) phương hướng chấn chỉnh và tổ chức lại các trường lớp này, để sớm thống nhất quản lý công tác dạy nghề và đưa công tác dạy nghề đi vào nề nếp.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1650/UB-NC ngày 15/05/1996 về việc chấn chỉnh việc tổ chức hoạt động và quản lý các trường dạy nghề dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.962

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180