Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1559/LĐTBXH-TL của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội về việc xếp hạng I đối với Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

Số hiệu: 1559/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1559/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng I đối với CT cổ phần Cao su Sao Vàng

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần cao su sao vàng

 

Trả lời công văn số 660/CV-CPCSSV ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Công ty cổ phần Cao su Sao vàng là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, được quyền xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương quy định đối với công ty nhà nước.

2/ Trường hợp Công ty cổ phần Cao su Sao vàng vẫn áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương do nhà nước quy định cho các công ty nhà nước thì Hội đồng quản trị Công ty căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty nhà nước để quyết định việc xếp hạng. Công ty đạt tiêu chuẩn nào thì xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý công ty theo hạng đó, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của công ty và đại diện sở hữu vốn nhà nước để theo dõi, kiểm tra.

Đề nghị Công ty cổ phần Cao su Sao vàng thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Cao su Sao vàng;
- Lưu: VP, vụ TLTC.

T/L BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG

 


 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1559/LĐTBXH-TL của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội về việc xếp hạng I đối với Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.272

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159