Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 148/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với công nhân đào lò xây dựng cơ bản.

Số hiệu: 148/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ tiền lương đối với công nhân đào lò XDCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản việt nam

Trả lời công văn số 9704/TKV-NTX-ĐT ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 201/BTC-TCDN ngày 04 tháng 01 năm 2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Để đảm bảo cân đối tiền lương của các loại lao động làm việc trong hầm lò và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành kế hoạch đào lò xây dựng cơ bản, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận để Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trên cơ sở quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương sản xuất than đã được Liên Bộ thẩm định, cân đối, bổ sung tiền lương năm 2006 đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản theo nguyên tắc, nếu hoàn thành định mức lao động thì tiền lương không thấp hơn tiền lương của công nhân sản xuất than. Nguồn quỹ tiền lương tăng thêm được xử lý như sau:

- Đối với Công ty xây dựng mỏ được trích từ quỹ tiền lương tập trung của Tập đoàn;

- Đối với các đơn vị đào lò xây dựng cơ bản thuộc các Công ty sản xuất than được trích từ quỹ tiền lương sản xuất than của Công ty.

2/ Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam xây dựng phương án trả lương hợp lý đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản, đảm bảo cân đối tiền lương, thu nhập của các loại lao động và báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi.

3/ Từ năm 2007 trở đi, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam xây dựng phương án trả lương đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản theo đúng các quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng thường trực
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 148/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với công nhân đào lò xây dựng cơ bản.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.272
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.99.169