Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1241/LĐTBXH-TL về việc hướng dẫn xếp lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1241/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 28/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1241/LĐTBXH-TL
V/v: Hướng dẫn xếp lương

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 123/LĐTBXH-TL ngày 23/3/2005 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc ghi tại trích yếu; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đối với các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên trước đây áp dụng thang lương, bảng lương của công ty nhà nước, nay có nhu cầu thì tiếp tục được áp dụng thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Khi thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải thực hiện theo nguyên tắc và các quy định hướng dẫn tại Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Thông tư số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ.

2/ Đối với một số chức danh cụ thể thì thực hiện xếp lương như sau:

- Việc xếp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, thì xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thẩm quyền quyết định tiền lương là Hội đồng quản trị.

- Đối với các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng thì xếp lương Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Bảng lương Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và không được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

- Đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ. Nếu là thành viên Ban kiểm soát thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1241/LĐTBXH-TL về việc hướng dẫn xếp lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.376
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215