Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1067/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc

Số hiệu: 1067/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1067/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 1360/SLĐTBXH-LĐ ngày 20/3/2006 của Quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1- Thời gian người lao động làm việc cho công ty nhà nước A, quan hệ lao động giữa người lao động với công ty A thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Hợp đồng lao động ngày 30/8/1990 và Nghị định số 165/HĐBT ngày 12/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng lao động.

2- Khi người lao động chuyển sang làm việc tại công ty liên doanh thì giữa người lao động và công ty liên doanh phải ký hợp đồng lao động theo quy định tại Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 233-HĐBT ngày 22-6-1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

3- Trợ cấp thôi việc khi chấm dứt Hợp đồng lao động vào tháng 12/2005 được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động và Thông tư hướng dẫn số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Quý Sở nghiên cứu kỹ các văn bản trên để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
Vụ trưởng Vụ Lao động - Việc làm 
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1067/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.577
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210