Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 102/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ đối với người lao động

Số hiệu: 102/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 10/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu du lịch và đầu tư hồ gươm

Trả lời công văn số 3631/CV-CTHG ngày 22/12/2006 của Công ty Xuất nhập khẩu Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Về chế độ làm thêm giờ đối với lái xe trong Công ty:

Chế độ làm đêm, làm thêm giờ đối với công nhân viên chức trong doanh nghiệp áp dụng theo Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, theo đó thì đối tượng áp dụng chế độ làm thêm giờ là người lao động về tiền lương, theo đó thì đối tượng áp dụng chế độ làm thêm giờ là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (gồm cả lái xe).

Trường hợp lái xe của công ty nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì Công ty phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư nói trên. Giờ làm việc tiêu chuẩn đối với các loại lao động Công ty xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2002/NĐ-CP .

2/ Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 02/06/1993 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm đã bị bãi bỏ theo Quyết định số 449/1999/BLĐTBXH-QĐ, ngày 16/04/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Xuất nhập khẩu Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 102/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ đối với người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.813
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6