Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9151 TC/TCT ngày 21/08/2002 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi đầu tư

Số hiệu: 9151TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 21/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9151 TC/TCT
V/v: Ưu đãi đầu tư

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi

- Tổng công ty hàng hải Việt Nam
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Vừa qua một số đơn vị thuộc Tổng công ty hàng hải Việt Nam có công văn hỉ về việc ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8/4/1999 của Chính phủ. Để áp dụng thống nhất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm 2, mục II danh mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/4/1999 của Chính phủ; căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4385 BKH/DN ngày 12/7/2002, Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 2591/GTVT-PCVT ngày 23/7/2002 và để khuyến khích các dự án đầu tư mua tàu vận tải biển thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/4/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm xem xét, kiểm tra nếu các Công ty thực hiện đúng và đủ các điều kiện quy định tại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định và không trái với quy định tại Nghị định 51/1999/NĐ-CP thì ra quyết định miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho đơn vị theo quy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên.

2. Từ năm 2002 áp dụng chính sách ưu đãi như quy định tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung danh mục A, B, C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/4/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Bộ Tài chính thông báo đơn vị biết và liên hệ với Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9151 TC/TCT ngày 21/08/2002 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141