Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9066 TC/TCT ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính về việc lợi nhuận mua công trái xây dựng tổ quốc

Số hiệu: 9066TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 9066 TC/TCT
V/v lợi nhuận mua công trái XDTQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

 

 

Kính gửi: Các Ngân hàng thương mại

Về vấn đề lợi nhuận mua công trái xây dựng tổ quốc năm 1999 của các Ngân hàng thương mại (NHTM), Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Căn cứ Pháp lệnh số 12/1999/UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

Đối với Công trái xây dựng Tổ quốc phát hành năm 1999, các NHTM thực hiện phân bổ chi phí vốn mua Công trái XDTQ theo hướng dẫn tại Thông tư số 67/1999/TT-BTC ngày 7 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính và công văn số 3267 TC/TCT ngày 9 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính “hướng dẫn phương pháp phân bổ chi phí mua công trái XDTQ” cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2002. Từ năm 2003, lãi mua công trái XDTQ năm 1999 được áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 46/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính “hướng dẫn việc tham gia mua công trái lần đầu của các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh mua, bán công trái của các tổ chức được phép kinh doanh công trái”.

Bộ Tài chính trả lời để các Ngân hàng thương mại biết và thực hiện.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9066 TC/TCT ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính về việc lợi nhuận mua công trái xây dựng tổ quốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.884
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70