Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8044 TC/TCT ngày 23/07/2002 của Bộ Tài chính về việc thu chênh lệch giá đối với các sản phẩm sản xuất tại Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí

Số hiệu: 8044TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 23/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8044 TC/TCT
V/v: Thu chênh lệch giá đối với các sản phẩm sản xuất tại Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Tổng công ty dầu khí Việt Nam

 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 234/CP-DK ngày 5/3/2002 của Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp NSNN năm 2001 của Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí và việc bù đắp cho nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ như sau:

1/ Xác định số phải nộp NSNN:

Tổng các khoản nộp NSNN từ hoạt động chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí năm 2001 của Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí bao gồm khoản chênh lệch giá và các khoản thuế phải nộp được xác định trên cơ sở giá đảm bảo kinh doanh, trong đó:

- Khoản chênh lệch giá đối với các sản phẩm của Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí được xác định như sau:

Chênh lệch giá

=

Doanh thu bán căn cứ sản phẩm theo giá bán thực tế

-

Doanh thu bán các sản phẩm theo giá bảo đảm kinh doanh

( Doanh thu bán các sản phẩm theo giá bán thực tế là doanh thu bán các sản phẩm chế biến tại nhà máy chế biến khí Dinh cố theo hóa đơn giá trị gia tăng.

· Doanh thu bán các sản phẩm theo giá đảm bảo kinh doanh bằng sản lượng tiêu thụ của từng sản phẩm theo hóa đơn giá trị gia tăng nhân (X) giá đảm bảo kinh doanh (X) tỷ giá hạch toán ngoại tệ bình quân của năm 2001 do Bộ Tài chính quy định (14.733 đ/USD). Giá đảm bảo kinh doanh của từng sản phẩm là giá nêu tại công văn số 1043/BC-BVGCP ngày 13/12/2001 của Ban Vật giá Chính phủ, cụ thể:

+ Khí kho:         1,36 USD/1 tr BTU

+ LPG:              310,52 USD/Tấn

+ Condensate:   206,03 USD/Tấn

(Doanh thu để xác định khoản chênh lệch giá là phải nộp tại công thức nêu trên là doanh thu không bao gồm thuế GTGT).

Thời điểm xác định thu chênh lệch giá đối với từng sản phẩm như sau:

+ Đối với khí khô: áp dụng đối với doanh thu phát sinh kể từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2001.

+ Đối với khí hóa lỏng (LPG): áp dụng đối với doanh thu phát sinh kể từ ngày 01/3/2001 đến ngày 31/12/2001.

+ Đối với Condensat: áp dụng đối với doanh thu phát sinh kể từ ngày 01/5/2001 đến ngày 31/12/2001.

- Các khoản thuế phải nộp được xác định theo quy định của các Luật thuế hiện hành và doanh thu theo giá đảm bảo kinh doanh. Riêng số thuế giá trị gia tăng phải nộp được xác định trên cơ sở doanh thu theo giá bán thực tế.

2. Xác định, quản lý và sử dụng khoản chênh lệch giá để bù đắp cho dự án đạm Phú Mỹ:

- Khoản chênh lệch giá để bù đắp cho dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ khi đi vào sản xuất bằng tổng các khoản nộp Ngân sách Nhà nước xác định như hướng dẫn tại điểm 1 công văn này trừ (-) các khoản thuế phải nộp theo quy định hiện hành được xác định trên cơ sở giá bán thực tế. Khoản chênh lệch này được đưa vào một tài khoản riêng của Tổng công ty dầu khí Việt Nam mở tại Kho bạc Nhà nước trung ương. Việc mở tài khoản của Tổng công ty dầu khí Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước trung ương thực hiện theo quy định hiện hành.

- Khi có nhu cầu bù đắp cho dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ, Tổng công ty dầu khí Việt Nam có công văn kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước trung ương về số tiền nói trên gửi Bộ Tài chính (Cục tài chính doanh nghiệp) để làm thủ tục ghi thu, ghi chi NSNN theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8044 TC/TCT ngày 23/07/2002 của Bộ Tài chính về việc thu chênh lệch giá đối với các sản phẩm sản xuất tại Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.234.191.202