Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 79/TC/NSNN của Bộ Tài chính đình chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

Số hiệu: 79/TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 03/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79/TC/NSNN
Về việc đính chính quyết định 156/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 79TC/NSNN NGÀY 3 THÁNG 1 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH 156/2002/QĐ-BTC

Kính gửi:

 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Sở TC-VG, Cục Thuế, KBNN,
Quỹ hỗ trợ phát triển các tỉnh, TP trực thuộc TW

Do sơ xuất trong đánh máy danh mục mã số bổ sung và sửa đổi các Chương-Khoản-Mục và Tiểu mục của hệ thống mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 156/2002/QĐ-BTC ngày 20/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ Tài chính xin được đính chính lại như sau:

1. Tại trang 1 Điểm 8 Mục I: Bỏ chương 154 (A, B và C) "Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài" được sửa lại thành bỏ chương 159 (A, B và C) "Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài".

2. Tại trang 6:

- Điểm 7 Mục III: Mục 145 "Mua sắm sửa chữa tài sản cố định dùng cho công tác chuyên môn" được sửa lại thành Mục 145 "Mua sắm tài sản cố định dùng cho công tác chuyên môn".

- Gạch đầu thứ 5 của Điểm 8 Mục III: ("Cấp bổ sung quỹ bảo hãnh Quỹ hỗ trợ phát triển" thành "Cấp bổ sung quỹ bảo hãnh") được sửa lại thành ("Cấp bổ sung quỹ bảo lãnh Quỹ hỗ trợ phát triển" thành "Cấp quỹ bổ sung quỹ bảo lãnh").

Bộ Tài chính xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

Đinh Văn Nhã

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 79/TC/NSNN của Bộ Tài chính đình chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236