Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 774/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 774/TCT-PCCS
V/v: Hóa đơn đóng sẵn dấu tên người mua hàng

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH MITANI AUREOLE Việt Nam

 

Trả lời công văn số 02/2006/MAV/CV ngày 11/02/2006 của Công ty TNHH Mitani Aureole Việt Nam về việc hóa đơn đóng sẵn dấu tên người mua hàng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.2, Mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì việc lập hóa đơn có thể viết bằng tay, đánh máy 1 lần in sang các liên có nội dung như nhau.

Căn cứ quy định nêu trên và xét thực tế doanh nghiệp mua hàng của Công ty TNHH Mitani Aureole Việt Nam là khách hàng thường xuyên, việc thanh toán tiền đều qua ngân hàng. Để giảm bớt việc ghi hóa đơn bị nhầm lẫn khi ghi các chỉ tiêu tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của công ty là được đóng dấu in sẵn và các chỉ tiêu: tên, địa chỉ, mã số thuế, tài Khoản, phương thức thanh toán của người mua hàng.

Công ty TNHH Mitani Aureole Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc lập hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 774/TCT-PCCS ngày 06/03/2006 của Tổng Cục Thuế về việc hóa đơn đóng sẵn dấu tên người mua hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32