Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7067/VPCP-KTN phê duyệt Đề án phát triển cơ sở vật chất của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2011 đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7067/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7067/VPCP-KTN
V/v phê duyệt Đề án phát triển cơ sở vật chất của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2011 đến năm 2020.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Kiểm toán Nhà nước.

 

Xét đề nghị của Kiểm toán Nhà nước (tờ trình số 543/TTr-KTNN ngày 09 tháng 6 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6016/BKHĐT-TCTT ngày 12 tháng 9 năm 2011), Tài chính (công văn số 11030/BTC-HCSN ngày 18 tháng 8 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2755/BTNMT-KH ngày 26 tháng 7 năm 2011), Xây dựng (công văn số 1227/BXD-QLN ngày 22 tháng 7 năm 2011) về phê duyệt Đề án phát triển cơ sở vật chất của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2011 đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ liên quan hoàn chỉnh Đề án phát triển cơ sở vật chất của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2011 đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Kiểm toán Nhà nước và các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7067/VPCP-KTN phê duyệt Đề án phát triển cơ sở vật chất của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2011 đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


994

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174