Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6083 TC/TCT ngày 19/06/2002 của Bộ Tài chính về việc báo cáo hồ sơ để xem xét xử lý xoá nợ thuế phải truy thu do nguyên nhân khách quan

Số hiệu: 6083TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 19/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6083 TC/TCT
V/v báo cáo hồ sơ để xem xét xử lý xóa nợ thuế phải truy thu do nguyên nhân khách quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Bộ Tài chính nhận được công văn của Tổng cục Hải quan và một số doanh nghiệp đề nghị miễn truy thu thuế nhập khẩu 04 mặt hàng: Vải địa kỹ thuật, nắp hộp (lon), cọc từ, hương liệu dùng sản xuất thực phẩm.

Để có căn cứ xem xét và ra quyết định xóa nợ tiền thuế nhập khẩu phải truy thu và lý do khách quan cho 04 mặt hàng nêu trên theo đúng quy định tại Điểm 3 - Mục IV - Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc TW. Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thông báo cho tất cả các doanh nghiệp có nhập khẩu các mặt hàng: Vải địa kỹ thuật, nắp hộp (lon), cọc cừ, hương liệu dùng sản xuất thực phẩm hiện đang còn nợ tiền thuế nhập khẩu phải truy thu gửi hồ sơ đến Cục Hải quan địa phương theo đúng quy định tại Điểm 3.2 - Mục IV Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính để Cục hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính xem xét xử lý theo đúng trình tự quy định tại Điểm 3.3 - Mục IV - Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 nên trên của Bộ Tài chính. Cụ thể là:

1/ Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu có nợ thuế truy thu muốn xem xét xóa nợ thuế truy thu phải gửi đến Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu cho lô hàng những giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị xóa nợ thuế truy thu trong đó giải trình rõ mặt hàng, số nợ thuế truy thu, nguyên nhân của việc truy thu;

- Quyết định truy thu của Hải quan ghi rõ số tiền thuế truy thu thuộc Tờ khai nào, cho mặt hàng nào (bản photocopy có đóng dấu của doanh nghiệp).

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu ghi rõ tên đơn vị nhập khẩu, tên hàng hóa nhập khẩu có kèm theo kết quả kiểm hóa và tính thuế của hải quan.

- Bản mô tả đặc Điểm, cấu tạo, tính chất của mặt hàng và kết quả giám định làm căn cứ để cơ quan hải quan tính thuế (nếu có).

- Xác nhận của cơ quan hải quan nơi thu thuế về số nợ thuế truy thu của đơn vị.

2/ Trên cơ sở Hồ sơ do doanh nghiệp gửi, Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra xem xét có ý kiến bằng văn bản gửi Tổng cục Hải quan về nguyên nhân, số thuế phải truy thu, số thuế đã truy thu, số tiền truy thu còn nợ, đề xuất hướng giải quyết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

3/ Tổng cục Hải quan kiểm tra xác định lại các số liệu do Cục Hải quan địa phương báo cáo, tổng hợp gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) nêu rõ: tên đơn vị, tên hàng hóa còn nợ thuế truy thu, nguyên nhân, số nợ thuế đã truy thu được, số nợ thuế truy thu còn nợ, đề xuất hướng giải quyết (đề nghị xóa hay yêu cầu nộp đủ) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo (kèm theo toàn bộ hồ sơ của đơn vị như nêu tại Điểm 1) cho từng trường hợp để Bộ Tài chính xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Bộ Tài chính thông báo để Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc TW. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn cho tất cả các doanh nghiệp liên quan thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 
 
 
 
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6083 TC/TCT ngày 19/06/2002 của Bộ Tài chính về việc báo cáo hồ sơ để xem xét xử lý xoá nợ thuế phải truy thu do nguyên nhân khách quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.054

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253