Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thực hiện chế độ chi tiêu đại hội, tập huấn, học tập

Số hiệu: 5100/TC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 11/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5100/TC-HCSN
Về việc thực hiện chế độ chi tiêu đại hội, tập huấn, học tập

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5100/TC-HCSN NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐẠI HỘI, TẬP HUẤN, HỌC TẬP

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Các cơ quan Đảng, đoàn thể ở Trung ương
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã nhận được đề nghị của một số cơ quan, đơn vị về việc thực hiện chế độ chi phí hoạt động tổ chức đại hội, tập huấn kết hợp thực tế, học tập tham quan ở trong và ngoài nước. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thực hiện đúng các quy định sau:

1. Về chế độ chi phí cho tổ chức đại hội, tập huấn:

Thực hiện "Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" ngày 26/2/1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa X; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 quy định chế độ chi tiêu hội nghị, trong đó đã có quy định cho việc đại hội, tập huấn đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp; Thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước (liên quan đến cả việc đi dự hội nghị). Đối với các đơn vị Đảng, đoàn thể cũng áp dụng theo chế độ quy định này.

Điều 11 Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khoá X thông qua ngày 20/3/1996, đã quy định "... Kinh phí hoạt động của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm, ngân sách Nhà nước tài trợ trong một số trường hợp cụ thể theo quy định của Chính phủ". Vì vậy kinh phí tổ chức Đại hội của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp sẽ do các Tổ chức (Hội) tự bố trí. Về chế độ tổ chức đại hội được áp dụng theo quy định của các Thông tư nêu trên và tuỳ khả năng kinh phí của mình các Tổ chức (Hội) sẽ quyết định mức chi cụ thể đối với các cấp đại hội cho phù hợp.

2. Về chế độ chi phí học tập, kết hợp đi thực tế tham quan ở trong nước và nước ngoài.

Được thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

2.1 Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 "Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn (dưới 06 tháng) ở nước ngoài để học tập, khảo sát, tham quan, hội thảo"; Thông tư số 108/1999/TT-BTC ngày 4/9/1999 "hướng dẫn bổ sung Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài" của Bộ Tài chính.

2.2 Đối với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, công chức trong nước theo Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ "Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước": trong trường hợp đơn vị cử cán bộ, công chức đi học tập bồi dưỡng, thì mức đóng góp được căn cứ theo mức chi là 3 triệu đồng/suất (10 tháng học/người) quy định tại Thông tư số 38/TC-NSNN ngày 18 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tài chính.

2.3 Đối với cán bộ, công chức được cử đi học theo hình thức tại chức thuộc diện chỉ tiêu được thông báo và tuyển hàng năm của Bộ Giáo dục- Đào tạo, kinh phí đào tạo được Ngân sách bố trí hàng năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mức chi đối với từng ngành nghề quy định tại Văn bản số 562/TC-HCSN ngày 3 tháng 3 năm 1998 của Bộ Tài chính.

2.4 Việc tổ chức đào tạo cán bộ ở trong, ngoài nước cần thực hiện đúng các quy định đã được ban hành. Đối với các cơ quan tổ chức đào tạo, trong công văn chiêu sinh cần nêu rõ mức kinh phí phải đóng góp theo văn bản được quy định đối với từng loại hình đào tạo; Đối với cơ quan cử người đi học căn cứ vào kế hoạch đào tạo và nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán của đơn vị, nêu bố trí được thì cử người theo học và đóng góp theo đúng quy định tại các Thông tư trên.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thực hiện chế độ chi tiêu đại hội, tập huấn, học tập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.667
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212