Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ

Số hiệu: 4757-TC/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 31/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4757-TC/TCDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4757 TC/TCDN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1997VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ KHÁCH, NHÀ NGHỈ

Kính gửi:

- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 Công văn số 5967/KTTH ngày 24/11/1997 về hoạt động của Nhà khách, nhà nghỉ, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán thống kê, chế độ ghi chép và hạch toán kinh tế, giá thuê đất và thuế đất đối với nhà khách, nhà nghỉ chuyển sang kinh doanh theo Quyết định số 317/TTg ngày 29/06/1993 và Chỉ thị số 753/TTg ngày 12/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Các nhà khách, nhà nghỉ thuộc các Bộ, các Tổng công ty, các doanh nghiệp, các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, các cơ quan đoàn thể khi chuyển sang kinh doanh phải:

1. Thực hiện các quy định về chế độ hạch toán kế toán thống kê, chế độ ghi chép và hạch toán kinh tế đã được Nhà nước thống nhất ban hành, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp (không phân biệt các thành phần kinh tế) tại các văn bản: Pháp lệnh kế toán và thống kê được Hội đồng Nhà nước công bố 20/05/1988; Điều lệ tổ chức Kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25-HĐBT ngày 18/03/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); Hệ thống Kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp; Thông tư số 10-TC/CĐKT ngày 20/03/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Thực hiện cơ chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đã được quy định tại Luật doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định trên.

3. Được áp dụng các quy định về giá thuê đất và thuế đất tại các văn bản: Luật Đất đai ngày 14/07/1993; Nghị định 87/CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất; Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất ngày 14/10/1994; Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và Thông tư số 70-TC/QLCS ngày 7/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định trên.

Đối với các nhà khách, nhà nghỉ ở vùng biển, vùng núi cao có thời gian thực sự hoạt động trong năm không nhiều (hoạt động kinh doanh theo mùa nhưng chuyển sang kinh doanh được, áp dụng hệ số điều chỉnh khung giá đất trong Nghị định số 87/CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ. Vì giá thuê đất, thuế đất đối với các vùng biển, núi cao đã được nghiên cứu và kết cấu vào biểu khung giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị dịnh này (giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất, thuế đất của miền núi thường bằng 50% giá đất của đồng bằng cùng hạng đất).

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.747
DMCA.com Protection Status