Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4243 TC/TCT ngày 03/05/2002 của Bộ Tài chính về việc kê khai nộp thuế GTGT trong trường hợp trúng thầy nhập khẩu cung cấp máy móc, thiết bị thuộc diện không chịu thuế GTGT

Số hiệu: 4243TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 03/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4243 TC/TCT
V/v kê khai nộp thuế GTGT trong trường hợp trúng thầu nhập khẩu cung cấp máy móc, thiết bị thuộc diện không chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Công ty TNHH Hoa Ý
15 Yên Thế, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 02/HY-CV ngày 04/02/2002 của Công ty TNHH Hoa Ý đề nghị giải đáp về thuế GTGT trong trường hợp trúng thầu trực tiếp nhập khẩu máy móc, thiết bị thuộc diện không chịu thuế GTGT để bán cho các doanh nghiệp làm TSCĐ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 4 Mục II Phần A, điểm 3.17 Mục II Phần B, điểm 12 Mục II Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính:

Trường hợp Công ty TNHH Hoa Ý trúng thầu trực tiếp nhập khẩu máy móc, thiết bị thuộc diện không chịu thuế GTGT để bán cho các doanh nghiệp làm TSCĐ cho dự án đầu tư được duyệt thì Công ty TNHH Hoa Ý không phải trả thuế GTGT của máy móc, thiết bị này. Phần chênh lệch giữa giá trúng thầu (giá bán) và giá trị máy móc, thiết bị nhập khẩu Công ty TNHH Hoa Ý phải kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10%.

Khi giao máy móc, thiết bị cho đơn vị có dự án đầu tư, Công ty TNHH Hoa Ý viết 01 hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán (giá bán) là giá trúng thầu nhập khẩu theo hợp đồng bán trúng thầu; dòng thuế suất, tiền thuế không ghi và gạch bỏ. Trên hóa đơn ghi rõ là: Máy móc, thiết bị trúng thầu trực tiếp nhập khẩu bán cho doanh nghiệp (ghi rõ tên người mua) để làm TSCĐ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hợp đồng mua bán với nước ngoài, hóa đơn do phía nước ngoài cung cấp, Công ty TNHH Hoa Ý có nghĩa vụ kê khai nộp thuế GTGT trên phần chênh lệch giữa giá trúng thầu nhập khẩu (giá bán) với giá trị máy móc, thiết bị nhập khẩu (theo giá thanh toán với nước ngoài). Phần chênh lệch được xác định là doanh thu đã có thuế GTGT vì phần chênh lệch này nằm trong giá thanh toán trọn gói (giá trúng thầu nhập khẩu).

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được xác định theo quy định để tính thuế GTGT phải nộp.

Cuối tháng ngoài tờ khai thuế GTGT và các bảng kê khác phải nộp cho cơ quan thuế theo quy định, Công ty TNHH Hoa Ý phải nộp kèm theo bản phôtô hóa đơn GTGT khi xuất bán máy móc, thiết bị và các hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc xác định giá trị thiết bị nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Hoa Ý, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4243 TC/TCT ngày 03/05/2002 của Bộ Tài chính về việc kê khai nộp thuế GTGT trong trường hợp trúng thầy nhập khẩu cung cấp máy móc, thiết bị thuộc diện không chịu thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093
DMCA.com Protection Status