Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4169/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Số hiệu: 4169/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4169/TCT-PCCS
V/v: nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

                                                 Kính gửi : Cục thuế tỉnh Khánh Hòa      

Trả lời Công văn số 2147/CT-TTrl ngày 29/9/2005 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hỏi về việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3.2, Mục I, Phần B Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

2. Căn cứ Quyết định số 280TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống mục lục Ngân sách và Quyết định số 156/2002/QĐ-BTC ngày 20/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước thì khoản tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán nêu trên được hạch toán vào Mục 051, Tiểu Mục 05 “Phạt về vi phạm chế độ kế toán, thống kê”.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4169/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410

DMCA.com Protection Status
IP: 18.210.11.249