Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4045/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4045/TCT-TS
V/v: tính khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1980 CT/THDT ngày 18/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc tính khấu trừ tiền bồi thường vào tiền sử dụng đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất qui định: Trường hợp người được giao đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất cho người có đất bị thu hồi theo qui định tại Điều 3, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thì được trừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, nhưng mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp;

Căn cứ Điều 42 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ thì trường hợp người được giao đất thỏa thuận được với người bị thu hồi đất về mức bồi thường, hỗ trợ theo qui định tại Nghị định này thì thực hiện theo sự thỏa thuận đó, Nhà nước không tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ;

Do đó, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hồ sơ đất đai đủ điều kiện kê nộp tiền sử dụng đất của doanh nghiệp tư nhân gốm Minh Đức vào thời điểm Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đã có hiệu lực thei hành thì tính thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ theo giá đất do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ, áp dụng tại thời điểm đã tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp, tại thời điểm 10/10/2004, doanh nghiệp tư nhân gốm Minh Đức đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ về đất cho người có đất bị thu hồi theo thỏa thuận đối với đất được giao tại xã Hóa An, thành phố Biên Hòa để xây dựng xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ xuất khẩu thì được khấu trừ vào tiền sử dụng đất số tiền đã bồi thường, hỗ trợ về đất theo thỏa thuận, nhưng tối đa chỉ bằng mức bồi thường, hỗ trợ về đất qui định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ vào hồ sơ nhà đất có liên quan của doanh nghiệp tư nhân gốm Minh Đức để tính tiền sử dụng đất theo hướng dẫn nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4045/TCT-TS ngày 09/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc tính khấu trừ tiền bồi thường vào tiền sử dụng đất phải nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!