Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3532/BTC-HCSN về việc hướng dẫn dự toán chi bảo hiểm xã hội, chi bảo hiểm y tế và kế hoạch đầu tư tăng trưởng năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3532/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 3532/BTC-HCSN
V/v Hướng dẫn dự toán chi BHXH, chi BHYT và kế hoạch đầu tư tăng trưởng năm 2008

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 32/2008/QĐ-TTg ngày 27/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Tài chính hướng dẫn dự toán chi bảo hiểm xã hội, chi bảo hiểm y tế và kế hoạch đầu tư tăng trưởng năm 2008 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2008

1

2

 

 

3

Chi bảo hiểm xã hội từ nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội

Chi bảo hiểm y tế:

- Chi bảo hiểm y tế bắt buộc

- Chi bảo hiểm y tế tự nguyện

Kế hoạch đầu tư tăng trưởng

20.370.000

9.067.000

6.442.000

2.625.000

5.300.00

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện dự toán chi bảo hiểm xã hội, chi bảo hiểm y tế và kế hoạch đầu tư tăng trưởng năm 2008 theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ NSNN, KBNN;
- Lưu VT, HCSN (12b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3532/BTC-HCSN về việc hướng dẫn dự toán chi bảo hiểm xã hội, chi bảo hiểm y tế và kế hoạch đầu tư tăng trưởng năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37