Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3514/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập bản kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra hàng tháng của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội

Số hiệu: 3514/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3514/TCT-PCCS
V/v: Lập bản kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra  

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 11780/CT-HTr ngày 25/8/2006 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc lập bản kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra hàng tháng của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 12, Mục II, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có hướng dẫn: "Việc lập các Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo tờ kê khai thuế hàng tháng gửi cho cơ quan thuế trong một số trường hợp được thực hiện như sau:

- Đối với hàng hóa, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như: điện, nước, xăng dầu, dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hóa đơn".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội được phép lập bản kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra hàng tháng theo doanh số bán lẻ phát sinh từng ngày kèm theo tờ kê khai thuế hàng tháng gửi cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, Công ty vẫn phải lập bản kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra hàng tháng theo mẫu 02/GTGT lưu giữ ở đơn vị để làm cơ sở cho việc kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Tổng cục Thuế thông báo Cục thuế TP. Hà Nội biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH NN một thành viên thực phẩm HN; (Đ/c: 24-26 Trần Nhật Duật, Q.Hoàn Kiếm, TP.HN)
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3514/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập bản kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra hàng tháng của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216