Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 319-TC/QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Đức Phong
Ngày ban hành: 19/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 319-TC/QLCS
Về việc đăng ký nhu cầu mua xe ôtô tịch thu

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 319 TC/QLCS NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHU CẦU MUA XE ÔTÔ TỊCH THU

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Các tổ chức đoàn thể Trung ương
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4950/VPCP-VI ngày 28/10/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính sử dụng số xe ô tô du lịch (từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng, gồm tay lái thuận và nghịch có chất lượng còn lại từ 20% đến 98%) đã có Quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước để trang cấp cho một số Bộ, ngành và địa phương còn thiếu xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của Thủ tướng Chính phủ đã quy định, Bộ Tài chính xin thông báo điều kiện xin đăng ký mua, phương thức mua như sau:

1. Chỉ trang cấp cho các đơn vị HCSN hiện còn thiếu xe ô tô phục vụ nhu cầu công tác so với tiêu chuẩn, định mức của Thủ tướng Chính phủ quy định; nguồn kinh phí mua xe đã được bố trí trong dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc nguồn thu hợp pháp được phép sử dụng để mua xe theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Việc trang cấp số xe này cho các đơn vị theo hình thức mua; các đơn vị HCSN được trang cấp xe phải thanh toán tiền cho cơ quan giao xe trước khi nhận xe.

3. Đơn giá thanh toán xe được trang cấp theo mức đơn giá do Hội đồng định giá bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước đã xác định;

4. Đối với xe có tay lái nghịch, sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán, tiếp nhận đơn vị được phép chuyển đổi sang tay lái thuận để sử dụng.

Đề nghị các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, căn cứ vào các quy định trên đây tổng hợp số lượng xe cần mua (theo mẫu biểu đính kèm) gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 30/11/1999 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

 

Phạm Đức Phong

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 319-TC/QLCS ngày 19/11/1999 của Bộ Tài chính về việc đăng ký nhu cầu mua xe ôtô tịch thu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.107

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38