Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 266-TC/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Quy
Ngày ban hành: 23/02/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 266-TC/VP
Về việc chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn SXKD

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 1990

 

CÔNG VĂN

SỐ 266-TC/VP NGÀY 23-02-1990 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI VỐN SXKD

Kính gửi : Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương

Thi hành quyết định số 101/HĐBT ngày 1-8-1989 của Hội đồng Bộ trưởng, công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất, kinh doanh đang được tiến hành khẩn trương ở các ngành, các địa phương, các đơn vị cơ sở và đang chuyển sang giai đoạn kết thúc.

Do nhận thức được ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng của đợt kiểm kê lần này đặc biệt là đối với công tác tài chính, nên ở nhiều tỉnh, thành phố, Sở Tài chính đã tham gia chỉ đạo một cách tích cực, cùng với cơ quan thống kê và vật giá địa phương đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo tiến độ và kết quả kiểm kê ở địa phương. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn tình trạng lãnh đạo Sở Tài chính chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, thậm chí có nơi buông lỏng, khoán trắng cho một số cán bộ nghiệp vụ tham gia với cơ quan thông kê.

Thời gian từ nay đến khi kết thúc đợt kiểm kê còn rất ngắn, nhưng công việc phải làm trong thời gian này lại có ý nghĩa quyết định đối với kết quả đợt kiểm kê nói chung và việc xác định vốn trao quyền quản lý và sử dụng vốn cho đơn vị cơ sở nói riêng Bộ lưu ý các đ/c Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số việc dưới đây:

1. Phải coi đợt kiểm kê lần này là thời cơ để ngành tài chính nắm lại đầy đủ, chính xác các loại vốn hiện có trong khu vực kinh tế quốc doanh trong đó có phần vốn ngân sách cấp; xác định số vốn cần thiết, thực hiện việc giao quyền quản lý và sử dụng vốn cho từng đơn vị cơ sở. đây là một việc quan trọng và tất yếu để chuyển các xí nghiệp quốc doanh sang cơ chế hạch toán kinh doanh XHCN và thực hiện cơ chế, chính sách tài chính mới. Trong công việc này ngành tài chính có vai trò quan trọng và trách nhiệm rất nặng nề. Cần phải làm cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý tài chính các cấp thấy rõ điều này để xác định đúng đắn thái độ và tham gia đóng góp tích cực vào công tác kiểm kê.

2. Đồng chí Giám đốc Sở phải trực tiếp chỉ đạo công tác này, cử cán bộ có nghiệp vụ và kinh nghiệm tham gia Ban chỉ đạo kiểm kê địa phương, phối hợp với Ban chỉ đạo kiểm kê tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm kê ở địa phương, kịp thời hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt là các vấn đề về giá cả, tài chính theo đúng quy định và hướng dẫn của Nhà nước.

3. Trong thời gian còn lại của quý I và đầu quý II-1990 phải tập trung huy động các cán bộ quản lý tài vụ, cán bộ chuyên quản phân công bám sát các ngành và các đơn vị cơ sở, trước hết là các ngành và cơ sở trọng điểm, để kiểm tra, đôn đốc và giúp đỡ các ngành các cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm kê, đặc biệt chú trọng các khâu tính giá tài sản , xác định hao mòn vô hình, hao mòn hữu hình, ghi chép các biểu mẫu và lập báo cáo kết quả kiểm kê. Sở Tài chính phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ để các cán bộ này lĩnh hội đầy đủ, đúng đắn các quy định và hướng dẫn của Nhà nước trong đợt kiểm kê, nhất là các văn bản hướng dẫn bổ sung mới đây. Làm tốt việc này vừa để đảm bảo chất lượng của kiểm kê vừa chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho việc xác định vốn và giao vốn cho đơn vị cơ sở sau này.

4. Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Tài chính tới đây sẽ ban hành các văn bản xử lý về mặt tài chính đối vớí kết quả kiểm kê, về giao quyền quản lý và sử dụng vốn cho đơn vị cơ sở. Cơ quan tài chính và cơ quan chủ quản là người chịu trách nhiệm chính trong công việc này và hoàn tất trong 6 tháng đầu năm 1990. Đây là 1 công việc hệ trọng và phức tạp, vì vậy ngay từ bây giờ Sở tài chính phải chủ động tính toán bố trí lực lượng cán bộ giúp việc, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách từng ngành, từng lĩnh vực, giúp UBND tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, phương án tiến hành giao vốn trong từng ngành, từng quận huyện và trong phạm vi toàn tỉnh, thành phố để có thể chủ động tiến hành ngay khi có quyết định của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ.

 

Hoàng Quy

(Đã ký)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn SXKD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.697

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125