Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2631/TCT-CS về hóa đơn chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2631/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2631/TCT-CS

V/v: hóa đơn chứng từ

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

 

Trả lời công văn số 494/CT-TTr1 ngày 18/5/2007 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về xác định nguyên giá tài sản cố định do đầu tư xây dựng cơ bản không có đầy đủ hóa đơn chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1d Điều 4 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định: “Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác”.

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản giao thầu, trong quá trình xây dựng nhà thầu bỏ dở công trình không xuất đủ hóa đơn cho doanh nghiệp (là chủ đầu tư) thì doanh nghiệp tự xác định giá trị hợp lý của công trình xây dựng hoàn thành căn cứ các chứng từ sau:

- Hợp đồng giao nhận thầu giữa doanh nghiệp là chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng;

- Thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình;

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao từng phần, từng hạng mục công trình giữa doanh nghiệp là chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình có sự tham gia của các tổ chức tư vấn, thiết kế và cơ quan giám định chất lượng theo quy định của pháp luật.

Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của giá trị công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng ghi tăng tài sản cố định. Nếu giá trị tài sản do doanh nghiệp xác định chưa hợp lý thì cơ quan thuế yêu cầu Công ty xác định lại thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban HT;

- Ban P.chế;

- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2631/TCT-CS về hóa đơn chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.463
DMCA.com Protection Status