Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2608/TCT-CS về hóa đơn GTGT đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2608/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2608/TCT-CS

V/v: Hóa đơn GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Trung Nguyên

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0501-07/CV-TN ngày 29/05/2007 của Công ty Cổ phần Trung Nguyên về việc hóa đơn GTGT đầu vào. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 5.24 Phần IV Mục B và Điểm 2.19 Phần II Mục C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì các khoản tiền tài trợ của Công ty Cổ phần Trung Nguyên tài trợ cho các nhà phân phối để bán sản phẩm được xử lý như sau:

+ Nhà phân phối khi nhận tiền hỗ trợ chi phí vận chuyển của Công ty Cổ phần Trung Nguyên để bán sản phẩm cho Công ty Cổ phần Trung Nguyên thì toàn bộ số tiền hỗ trợ chi phí vận chuyển được xác định là doanh thu đã có thuế GTGT. Nhà phân phối nhận tiền hỗ trợ chi phí vận chuyển phải xác định doanh thu chưa có thuế GTGT và thuế GTGT để lập hóa đơn GTGT.

Thuế suất thuế GTGT đối với các khoản tiền tài trợ để hỗ trợ chi phí vận chuyển là 5%; Nhà phân phối khi nhận tiền tài trợ phải xuất hóa đơn GTGT trong đó ghi rõ là: “Tiền hỗ trợ chi phí vận chuyển để bán loại sản phẩm, hàng hóa cho Công ty Cổ phần Trung Nguyên.”

+ Trường hợp Nhà phân phối nhận được tiền thưởng khuyến khích nhân viên; Tiền thưởng đạt chỉ tiêu doanh số tháng, quý, năm; Tiền hỗ trợ tiền lương nhân viên của Công ty Cổ phần Trung Nguyên thì đơn vị nhận tiền tài trợ phải xuất hóa đơn GTGT và ghi rõ nội dung, dòng thuế suất thuế GTGT gạch bỏ, không ghi.

Các khoản chi phí này phải phù hợp quy chế kinh doanh của Công ty Cổ phần Trung Nguyên về chính sách hỗ trợ chi phí, thưởng khuyến mại cho Nhà phân phối, có hợp đồng hỗ trợ chi phí, thưởng khuyến mại được ký giữa Công ty với nhà phân phối. Chứng từ chi tiền hợp pháp được tính vào chi phí hợp lý theo mức khống chế quy định tại điểm 11, Mục II, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Trung Nguyên biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục thuế tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Vụ PC;

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2608/TCT-CS về hóa đơn GTGT đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.541
DMCA.com Protection Status